Teams

Proeftraining

Kledingfonds

Agenda

zo 26 
Seizoensafsluiting HVETB
wo 29 
Afsluiting seizoen ME_8_1
wo 06 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
vr 08 
JEUGDHOCKEYKAMP MHC DIERE
wo 20 
EINDFEEST GROEP 8 De Akke
za 24 
BITJE HAPPEN IN HET CLUBH
  hele agenda

Keeperscompetitie

1. Carlijn Borgman - D 1 Silvercup
2. Joël Kuipers - H 1 Silvercup
3. Kiri Onrust - MC1
4. Robin  Spaander  - MB1
5. Robin  Spaander  - MB1
hele keeperscompetitie..

Laatste reacties

terug naar vorige scherm
30-4
MHC Dieren huisregels

Om het bezoek aan onze club voor iedereen plezierig te maken en te houden, hebben we een aantal huisregels opgesteld. We vinden het namelijk erg belangrijk dat je in een sportieve en gezellige omgeving kunt komen sporten. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. 

 

1.     Roken

In het clubhuis (bar, zaal, kleedkamers, etc.) mag nergens worden gerookt.

Op speeldagen mag er op zaterdagen op het gehele complex niet worden gerookt. Dit geldt tevens op trainingsdagen van de jeugd.
Op speeldagen mag er op zondagen en op trainingsdagen van senioren mag er gerookt worden bij de ‘rookpaal’.
Het is verboden te roken op het kunstgrasveld of in de dug-outs.
 

2.     Alcohol

Op zaterdag mag er tot 16.00 uur op en rond het complex geen alcohol geschonken en gedronken worden, tenzij er op die dagen geen jeugdwedstrijden, jeugdtrainingen of andere jeugdevenementen zijn.

Aan kinderen onder de 18 jaar mag er nooit alcohol verkocht of verstrekt (doorgegeven) worden. Deze leeftijdsgroep mag ook geen alcoholische dranken drinken op het complex. Bij twijfel over de leeftijd zullen de barmedewerkers daarom aan degene vragen een ID te laten zien.
Degenen die alcoholhoudende drank tappen/schenken/serveren/verkopen dienen de cursus 'Verantwoord Alcoholgebruik' te hebben gevolgd. Daar ouders van jeugdigen bardiensten krijgen toegedeeld worden zij als betrokkenen geacht die cursus te volgen (via Ars Herba).
Overmatig alcoholgebruik wordt niet geaccepteerd. Indien dit waargenomen of gesignaleerd wordt bij leden van de vereniging, kan dit leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap.
Het is verboden om op het parkeerterrein alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Deze regel geldt ter voorkoming van de verstoring van de openbare orde en van de aantasting van het leefklimaat rondom het hockeycomplex.
 

3.     Drugs

Het gebruik van hard- en softdrugs wordt niet geaccepteerd. Indien dit bij leden  van de vereniging waargenomen of gesignaleerd wordt  kan dit leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap.

Het aan derden beschikbaar stellen van bovengenoemde drugs wordt niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap. Bovendien zal het bestuur de politie hiervan op de hoogte brengen.
Bij het vermoeden  van bezit en/of gebruik van hard- en softdrugs kan men ter plaatse gefouilleerd worden en gevraagd worden eventuele zakken te legen en tassen e.d. te openen.
 

4.     Agressie, geweld, criminaliteit

Agressie, geweld, criminaliteit (w.o. vandalisme) wordt niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap.
Bovendien kan het bestuur in het geval van agressie, geweld en of criminaliteit, de politie hierbij betrekken.
Eventuele schade als gevolg van agressie, geweld, criminaliteit (w.o. vandalisme) zal worden verhaald bij betrokkene; in geval van minderjarigen zal verhaal worden gezocht bij hun ouders/verzorgers.
 

5.     Discriminatie, seksuele intimidatie, incidenten, pesten

Grensoverschrijdend en ander ongewenst gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, 'vervelende incidenten' en pesten wordt niet geaccepteerd.
Bij constatering van een van hierboven genoemde gedragingen kan dit voor leden leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap. Voor bezoekers geldt dat zij verwijdert kunnen worden van het complex.
 

6.     Gedragsregels trainers, coaches, managers en andere vrijwilligers

MHC Dieren kan in het kader van de vrijwilligerstaken te allen tijde van de vrijwilliger      verlangen dat deze een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overlegt, waarbij door het Ministerie van Justitie op een aantal aangegeven functieaspecten getoetst wordt. Deze VOG wordt in beginsel kosteloos verstrekt. Zonder VOG mag men de bedoelde taak niet uitoefenen.
Trainers, coaches, managers en andere vrijwilligers zullen bij het aangaan van de afspraken omtrent hun taken worden gevraagd een Vrijwilligersverklaring te tekenen      waardoor zij aangeven van de hierboven genoemde punten op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden. Voor zover deze vrijwilligers geen lid zijn van de KNHB, verklaren zij door tekening van dit document dat zij zich ook onderwerpen aan het tuchtrecht van de KNHB.
 

7.     Privacy en beeldmateriaal

Het is niet toegestaan om in de kleedruimten, douches en wc's (vaste of tijdelijke) beeldopnamen te maken met een camera, een smartphone, een tablet of anderszins.
Het is niet toegestaan om beeldopnamen van personen te delen met derden zonder toestemming van degenen die op het beeldmateriaal zijn vastgelegd.
Voor bepaalde evenementen en ook voor wedstrijd- en teamfoto's geldt dat door bij de club bekende en daartoe aangewezen personen foto's en filmopnamen gemaakt kunnen worden. Deze foto’s of opnamen zijn bedoeld om een sfeerbeeld te geven. Als men niet op deze opnamen wil voorkomen, zal geprobeerd worden, wanneer daartoe een verzoek is ingediend, hieraan tegemoet te komen.
 

8.     Clubhuis

Aankondigingen, foto's, informatieblaadjes enz. mogen niet met plakband, plakstift of punaises e.d. tegen houten wanden en deuren bevestigd worden. Op toegewezen ramen en op het informatiebord mogen aankondigingen met plakband worden opgehangen.
In het clubhuis worden hockeysticks en sporttassen op een ordelijke wijze neergelegd zodat anderen daar geen last van hebben.
In het clubhuis wordt niet gehockeyd of met hockeysticks gezwaaid, noch gevoetbald of anderszins met een (hockey)bal gespeeld. Schade ontstaan als gevolg van het negeren van dit verbod zal worden verhaald bij de veroorzaker; in geval van minderjarigen bij hun ouders/verzorgers.
Gevonden voorwerpen worden in de daartoe bestemde kist bij de kleedkamers gedeponeerd. Men mag geen spullen uit die kist meenemen als men niet de eigenaar is. Na verloop van tijd (aan het einde van elke maand) worden deze spullen in de kledingcontainer gedaan of op een andere wijze verwijdert.
Van diefstal van eigendommen zal aangifte gedaan worden.
MHC Dieren, noch het bestuur, zijn aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen van leden en/of bezoekers.
 

9.     Bar/buffet

Contante betaling van consumpties is mogelijk. Daarnaast is er een pinautomaat aanwezig voor betalingen.
Het is niet mogelijk, noch toegestaan, dat afgenomen consumpties ter latere betaling      'op een bon gezet worden'.
Bij niet-betaling van openstaande rekeningen bij de bar zullen de normale invorderingsprocedures gelden. Als het leden betreft kan niet-betaling leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap.
Het is niet toegestaan zich zonder toestemming van het aanwezige barpersoneel toegang te nemen achter de bar/keuken en voorraadmagazijn.
 

10.  Kunstgrasvelden

Betreed het kunstgras alleen met schone, daarvoor geschikte schoenen.
Het is absoluut verboden het kunstgrasveld te betreden door over de hekken  of boardings te klimmen.
Neem geen kauwgom, glaswerk of etenswaren mee op het kunstgrasveld, noch in de dug-outs.
Het is verboden te roken op het kunstgrasveld of in de dug-outs.
Gebruik het hekwerk of de boarding rondom de kunstgrasvelden niet als zitplaats.
Het is niet toegestaan op het complex, m.n. op de kunstgrasvelden, andere sporten (georganiseerd of ongeorganiseerd) te beoefenen dan de hockeysport, tenzij dit gebeurt met toestemming van het bestuurslid accommodatie (Ars Herba) of een andere daartoe bevoegde functionaris.
 

11.  Rommel opruimen

Lege flesjes, flessen, glazen, bekers, kratten en dergelijke dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis. Flessendopjes dienen in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
Afval, waaronder plastic bekers of plastic flesjes, frietbakjes e.d., moeten worden gedeponeerd in de afvalbakken, die op het complex en in het clubhuis staan.
Na trainingen ruimen we het veld op en we bergen het trainingsmateriaal op in de daartoe aanwezige bergingsruimten.
 

12.  Honden

Honden zijn op het terrein welkom, mits aangelijnd.
Honden zijn niet toegestaan op de kunstgrasvelden.
 

13.  Fietsen, scooters, auto's, parkeren

Fietsen worden geplaatst in de fietsenstallingen. Dit geldt ook voor bromfietsen en scooters. Men parkeert voor eigen risico.
Auto's moeten parkeren in de daartoe aangegeven parkeervakken op het parkeerterrein. Het is niet toegestaan te parkeren aan de openbare weg: Imboslaan. Is het parkeerterrein vol, dan kan er geparkeerd worden op de openbare parkeergelegenheid hoek Veldweg-Imboslaan. In alle gevallen parkeert men voor eigen risico.
 

14.  Betreden en verlaten van het complex/de buurt

Betreding en verlaten van het hockey-complex is alleen mogelijk via de daarvoor geëigende in- en uitgangen aan de Imboslaan.
Men wordt geacht overdag en in het bijzonder in de avonduren zo rustig mogelijk het complex te verlaten en geen overlast door lawaai of op andere wijze te veroorzaken op het complex en in de aanpalende buurten.
(Brom)fietsen, scooters en auto's dienen met zeer matige snelheid (30 km/uur)over de Imboslaan te rijden en geen overlast te veroorzaken voor bezoekers alsmede voor de omwonenden